O nas

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy powstał‚ 1 września 2009 roku z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego. W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 102 uczniów klas I-VIII oraz 50 wychowanków przedszkola. Razem tworzą 10 oddziałów. Kadrę dydaktyczną stanowi 17 pedagogów. Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie, 2 boiska sportowe, bibliotekę, pracownię komputerową , salę gimnastyczną. Wszystkie sale wyposażone są w tablice lub monitory interaktywne. Uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole funkcjonuje kuchnia, codziennie przygotowywanych jest ponad 150 posiłków.