Kontakt

Zespół Szkolno-Przdszkolny w Kórnicy
47-300 Kórnica
ul. Główna 2

NIP: 199-00-87-548 REGON: 1602599308

Numer konta: BS Krapkowice

13 8884 0004 2001 0030 4078 0001

tel.: 77 467 31 08

e-mail: zspkornica@krapkowice.pl

Dyrektor : Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.30-15.00 w każdej sprawie. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 8.30-14.30 od poniedziałku do piątku zgodnie z Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sekretarz szkoły: Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.00-15.00 w sprawach administracyjnych.

Intendent: Przyjmuje interesantów w godzinach od 8.00-14.00, wystawia dokumenty-rozliczenia opłat za posiłki i opiekę przedszkolną. Przygotowuje faktury VAT.