COVID-19

Na podstawie wytycznych GIS oraz rozporządzeniami MEN i MZ opracowano procedury związane z zapobieganiem SARS-CoV-2:

– przedszkole jest czynne w godzinach od 6:45 do 15:00 od poniedziałku do piątku, ale obowiązywać będą pewne zasady:

-wejście do przedszkola wyłącznie od strony sali gimnastycznej do godziny 8.15;

– do przedszkola wchodzą tylko rodzice dzieci 3 -letnich(przez okres adaptacji-5 dni) i uczniów klasy 1 (przez okres adaptacji-5 dni);

-rodzice obowiązkowo zachowują odstęp między sobą i pracownikami przedszkola i szkoły 1,5m;

-wchodząc na teren przedszkola i szkoły posiadają osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekują ręce;

-zabrania się wchodzenia poza czerwone strefy (oznaczone czerwoną linią);

– dziecko nie zabiera ze sobą z domu ani do domu żadnych zabawek ani innych przedmiotów;

-kontakt z nauczycielami odbywać się będzie tylko za pomocą dostępnych komunikatorów;

– do przedszkola i szkoły przyjmowane będą tylko i wyłącznie dzieci ZDROWE ;

– osoby przyprowadzające i odbierające muszą być ZDROWE ,bez żadnych objawów chorobowych;

– przy wejściu oprócz 3 -latków, dzieci odbierane będą przez pracowników przedszkola i odprowadzane do szatni, a potem do sali zajęć;

– rodzice nie powinni wchodzić na plac zabaw.

W związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci w różnych godzinach w miarę możliwości proszę o niegromadzenie się przed wejściem do przedszkola.

Szkoła czynna jest od 8:00 – 15:00 . Plan godzin zostanie udostępniony na stronie internetowej. Wszystkie wytycznie, procedury, dokumenty znajdziecie Panstwo na stronie internetowej szkoły spkornica.wodip.opole.pl. Wszelką dokumentację związaną z pobytem dzieci w przedszkolu i szkole należy pobrać ze strony internetowej , wypełnić i zwrócić w formie elektronicznej na adres zspkornica@krapkowice.pl lub zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed wejściem do szkoły. W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 77 4673108.