Aktualności

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice (czytaj całość)

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2015– 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od dnia 8 marca 20201 roku do dnia 26 marca 2021 roku.

Szanowni Państwo!
Od 15 lutego można składać rozliczenie podatku za rok 2020. Podatnicy mają możliwość przekazania 1 % swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Prosimy wszystkich o wsparcie dla naszych uczniów:
KRS 0000086210 Cel szczegółowy Pawliczek Jakub
KRS 0000086210 Cel szczegółowy Rafał Kusiek

LAPTOPY CORAZ BLIŻEJ NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Projekt „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”, realizowany przez urząd marszałkowski, nabiera tempa. W ciągu najbliższych trzech tygodni szkoły podstawowe w całym województwie otrzymają laptopy dla nauczycieli. W sumie z regionalnych funduszy unijnych do opolskich pedagogów ze wszystkich typów szkół trafi 9 551 takich komputerów!

Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY"

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata 10,00 zł od osoby w każdej kategorii. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa -układankę przestrzenną w formie breloczka. Termin zgłoszeń do 5 lutego 2021 r. Więcej informacji na temat konkursu na stronie krajowego organizatora: www.kangur-mat.pl.

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Klasy I-III wracają do szkoły od 18 stycznia 2021

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 do nauczania stacjonarnego w szkole wracają uczniowie klas I-III. Obowiązuje "stary" plan lekcji, autobus szkolny będzie jeździł wg stałego rozkładu jazdy. Proszę zapoznać się z Wytycznymi dla klas I-III szkół podstawowych. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.​

Ferie 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich tegoroczne ferie uczniowie spędzą głównie w domach. Chcemy, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący i ciekawy, dlatego będziemy zachęcać do skorzystania z ofert, przygotowanych przez naszych partnerów na czas wolny od zajęć lekcyjnych. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-2022

Wesołych świąt

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju niech nam drogę wskaże. Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z darami swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Aglomeracja Opolska dla nauczycieli

Dzięki decyzji Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz pozytywnej opinii Zarządu Województwa Opolskiego, dodatkowe środki pochodzące z alokacji na zintegrowane inwestycje terytorialne Aglomeracji Opolskiej zostały przekazane na realizację projektu Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej, którego realizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. Dzięki tej decyzji 110 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej otrzymało łącznie 800 komputerów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt wykorzystywany będzie przez nauczycieli do prowadzenia edukacji on-line i zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu i jakości prowadzenia zajęć zdalnych. Zakup sprzętu nie tylko odciąży gminy finansowo i przyczyni się do ułatwienia pracy nauczycielom, ale zapewni również stały kontakt nauczycieli z uczniami, w tym tak trudnym czasie.

Gmina Krapkowice dla szkół

Gmina Krapkowice realizuje program wsparcia dla szkół jako pomocy dydaktycznych dla uczniów w czasie zdalnego nauczania.